Garantipolitik


Sidst opdateret den 4 juni 2021

Japan saksegaranti

POLITIK FOR BEGRÆNSET GARANTI MOD DEFEKTER

Dette dokument sætter den begrænsede garanti imod for visse produkter fremstillet af Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578 som administrator for The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754, der handles som Japan Scissors ('Japan saks','we','us'eller'vores'). En person, der har købt et Japan Scissors-produkt, vil i dette dokument blive omtalt som 'dig'eller'din'.

Japan Scissors' produkter er fremstillet efter høje kvalitetsstandarder og gennemgår grundige tests og inspektioner, før de sælges til dig. Som køber garanterer Japan Scissors, udover dine lovbestemte rettigheder og retsmidler, alle sine produkter, som de sælger direkte til dig (Produkter) mod defekt udførelse fra købsdatoen af ​​dig i den garantiperiode, der er angivet nedenfor.

Denne garanti angiver vilkårene for vores garanti mod defekter. Vores garantier er også underlagt vores online vilkår og betingelser, som er tilgængelige på https://www.japanscissors.com.au/pages/terms-of-service (Salgsbetingelser).

Bemærk venligst, at denne garanti mod defekter kun kan påberåbes af en køber, som har købt Produkter direkte hos os.

1. ANSVARSFRASKRIVELSE AF AUSTRALISK FORBRUGSRET

Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlov. Du har ret til en erstatning eller refusion for en større fiasko og kompensation for ethvert andet med rimeligt forudsigeligt tab eller skade. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fiasko.

2. PRODUKTER DÆKKET AF GARANTI

Følgende produkter er dækket af denne garanti for garantiperioden, der er angivet i følgende tabel, fra den dato, hvor du køber produktet.

Produkt

Garantiperiode 

Juntetsu saks

Lifetime garanti

Ichiro Saks

Lifetime garanti

Andre produkter (f.eks. sakse, barbermaskiner, klipningstilbehør, blade og hårkamme) fra Japan Scissors 

Lifetime garanti 

Mina Saks

2 års garanti

Jaguar Sakse i Tyskland

1 års garanti med mindre andet er angivet.

Yasaka Saks (Seiki)

1 års garanti


3. UDELUKKELSER

Denne garanti gælder ikke for problemer i produkterne, der opstår som følge af problemer i produkterne, der opstår som følge af:

 • regelmæssig slitage, herunder sløve eller stumpe klinger;
 • ukorrekt brug, herunder hvis sådan brug resulterer i kemisk eller fysisk skade på produkterne eller dele af produkterne (såsom knivene eller spændingsjusteringen);
 • undladelse af at tage rimelig omhu i forhold til produkterne, herunder hvis en sådan fejl resulterer i utilsigtet skade (såsom afslag eller tab);
 • manglende korrekt brug, vedligeholdelse, slibning, rengøring, stramning eller på anden måde pleje af produkterne i overensstemmelse med vores instruktionsmanualer;
 • installationen af ​​produkterne (hvis relevant); eller
 • uautoriserede ændringer af vores produkter.

4. RETURNERING AF VARER

Vi accepterer kun returnering af dit produkt, hvis:

 • produktet er defekt, og du overholder bestemmelserne i denne garanti og vores salgsbetingelser; eller
 • vi accepterer skriftligt at acceptere returneringen af ​​dit produkt.

5. DEFEKT PRODUKTGARANTI

Hvis du anser dit produkt for at være defekt, og garantiperioden (defineret ovenfor) ikke er udløbet med hensyn til:

 • dit produkt; og
 • fejlen med dit produkt,

du skal straks underrette os om dette ved at kontakte os på hello@japanscissors.com.au

Når du udfylder formularen til os, skal du medtage:

 • en fuldstændig beskrivelse af fejlen (herunder billeder og/eller videoer, der viser fejlen); og
 • dit bevis for køb af produktet direkte fra os (Produktkvittering).

6. STOP MED AT BRUGE PRODUKTET

Så snart du indser, at dit produkt kan være defekt, skal du straks stoppe med at bruge produktet.

7.1 SÅDAN FREMSTILLER DU ET KRAV I HENHOLD TIL DENNE GARANTI

7.2 NÅR VI MODTAGER DIN FORMULAR

Hvis vi fastslår, at dit produkt kan være defekt, vil vi anmode dig om at sende produktet tilbage til os, for din regning, til yderligere inspektion, inklusive alt tilbehør, manualer, dokumentation eller registrering, der er leveret sammen med produktet (og du skal gøre det, hvis dette er hvad vi beder om).

Vi forbeholder os retten til yderligere inspektion, før vi anser dit produkt for defekt.

7.3 EFTER INSPEKTION - GARANTI GÆLDER IKKE

Hvis vi efter vores rimelige mening fastslår, at dit produkt ikke er defekt, eller hvis:

 • en Eksklusion gælder (defineret ovenfor) for dit Produkt;
 • produktet er blevet serviceret af enhver anden person end en person, der er skriftligt autoriseret af os til at servicere produktet,

derefter vi kan med hensyn til produktet, nægte din returnering, ikke udstede en refusion og videregive eventuelle tredjepartsudgifter, som vi har afholdt i forbindelse med inspektion og evaluering af produktet.

Hvis vi nægter din returnering og ikke udsteder en refusion, vil vi efter dit valg enten:

 • sende produktet tilbage til dig på din egen regning (vi forbeholder os retten til at kræve betaling på forhånd for enhver leveringsomkostning, du skal betale for at sende et produkt til os i henhold til denne klausul);
 • beholde eller bortskaffe produktet.
 • EFTER INSPEKTION - GARANTI GÆLDER

Hvis:

 • vi fastslår, at dit produkt er defekt;
 • vi har modtaget en produktkvittering vedrørende dit produkt;
 • Produktkvitteringen viser, at du er den person, der har købt produktet hos os (denne garanti kan ikke overdrages);
 • ingen udelukkelse gælder for dit produkt; og
 • du har overholdt bestemmelserne i denne garanti og salgsbetingelserne,

derefter vi vil enten:

 • krediterer dig med det fulde beløb, der er betalt for dit produkt (inklusive forsendelsesomkostninger, hvis du har sendt produktet til os til inspektion), og du kan anmode om en refusion eller ombytning. Alle tilbagebetalinger vil blive krediteret tilbage til din oprindelige betalingsmetode, medmindre du anmoder om andet, og vi godkender denne anmodning;
 • erstatte produktet inden for en rimelig periode, uden yderligere omkostninger for dig, på et tidspunkt og et sted, som vi med rimelighed har meddelt dig; eller
 • reparere produktet inden for en rimelig periode, uden yderligere omkostninger for dig, på et tidspunkt og et sted, som vi med rimelighed har meddelt dig.

Hvis problemet med dit produkt er stort, kan du vælge, hvilken af ​​de tre ovenstående handlinger, der skal udføres. Hvis problemet med dit produkt er ikke major, så vælger vi, hvilken handling der skal tages.

Hvis du er berettiget til en refusion i henhold til denne garanti og søger en refusion for at sende produktet tilbage til os til inspektion, skal du e-maile os en kvittering for denne forsendelsesomkostning på ovenstående e-mailadresse. Vi refunderer ikke forsendelsesomkostninger uden en kvittering.

8. TILBAGEBETALINGER

Hvis du ikke overholder bestemmelserne i denne garanti eller salgsbetingelserne for, at dit produkt er genstand for en anmodet returnering, inklusive defekte produkter, kan vi efter vores skøn kun udstede en delvis tilbagebetaling eller ingen tilbagebetaling i forhold til af et sådant produkt, forudsat at intet i denne garanti har til formål at begrænse driften af ​​producentens garantier, som du måtte være berettiget til, eller nogen af ​​dine rettigheder, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

9. INGEN ANDRE GARANTIER

I det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning, er alle udtrykkelige eller underforståede repræsentationer og garantier, der ikke er udtrykkeligt angivet i dette garantidokument eller i skriftlige vilkår og betingelser udstedt af os, udelukket.

10. ANSVAR

I det maksimale omfang, loven tillader, udelukker vi ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af, at du forfølger et garantikrav i overensstemmelse med dette garantidokument.

11. JURISDIKTION

Dette garantidokument er underlagt lovene i Western Australia, Australien.

Japan saks hvidt logo

© 2024 Japan saks, Drevet af Shopify

  • American Express
  • Betal Apple
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop løn
  • Union Pay
  • Visa

  Login

  Glemt din adgangskode?

  Har du ikke en konto endnu?
  Opret konto